CV ONDERHOUDSABONNEMENTEN

Hieronder het overzicht van onze abonnementen voor het onderhouden van uw CV ketel.

 • Jaarlijks onderhoud
 • Geen arbeidsloon bij reparaties
 • 1ste uur gratis bij elke storing
 • Geen materiaalkosten bij reparaties
 • Geen reiskosten
 • Storing dezelfde dag verholpen
 • All-inn Plus

  Abonnement *

 • 193,60

  per jaar

 • yes
 • yes
 • n.v.t.
 • yes
 • yes
 • yes
 • Onderhouds

  Abonnement

 • 123,24

  per jaar

 • yes
 • n.v.t.
 • yes
 • no
 • no
 • yes
 • Basis

  Abonnement

 • 85,49

  per jaar

 • yes
 • no
 • n.v.t.
 • no
 • no
 • yes

* Ketel niet ouder dan 5 jaar.

Voorwaarden onderhoudsabonnementen:Voor alle abonnementen geldt:

 • Deze abonnementen zijn alleen af te sluiten op toestellen tot 45kw
 • Voor contracthouders wordt door ons geen voorrijkosten in rekening gebracht.
 • Voordat wij met u een onderhoudsabonnement afsluiten, voeren wij een zogenaamde entreebeurt uit. We controleren de staat van het toestel en voeren het eerste onderhoud alvast uit. Als hieruit blijkt dat de ketel in een slecht staat verkeerd of dat er een aantal onderdelen vervangen dienen te worden vallen deze kosten niet binnen het contact. installatiebedrijf van Walraven heeft dan het recht om het contract alsnog te ontbinden.
 • Het abonnement gaat in zodra uw eerste betaling in ons bezit is en heeft dan een looptijd van één jaar en wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd.
 • Het abonnementsgeld dient per jaar vooruit te worden betaald en is gebaseerd
 • Op het thans geldende loon- en kostenpeil. Eventuele abonnementsverhogingen
 • Boven de toegestane prijsbeschikking zullen U vroegtijdig worden medegedeeld.
 • Behoudens opzegging één maand voor het einde van het lopende contract per aangetekend schrijven of per e-mail.
 • Op toestellen ouder dan 10 jaar bij afsluiten geld een toeslag van 10% op basistarief
 • Niet onder de behandeling vallende storingen: Hieronder wordt verstaan: Het zelf of door derden trachten te verhelpen van een storing of dat de storing te wijten is aan:
  * Het ontbreken van gas, de juiste voordruk van gas en/of elektra
  * Defecte zekering in de meterkast
  * Het verkeerd ingesteld staan van thermostaten, schakelaars ect
  * Een te laag waterpeil
  * Het niet branden van de waakvlam (tenzij niet brandende te houden)
  * Het vervangen van de batterij voor de klokthermostaat
  * Blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf
  * Bevriezing van installatiedelen